Adela Kamenar

Adela Kamenar je u prvoj polovici 20.st. ostavila neizbrisiv trag u glazbenom životu Pakraca i Lipika. Svakodnevno je kroz privatne satove pružala djeci osnovno glazbeno obrazovanje koje nisu mogli dobiti nigdje drugdje. Živjela je s majkom i bratom u obiteljskoj kući u Lipiku, brat Viktor bio je elektrotehničar.

Adela je svakodnevno prevaljivala pješke put od Lipika do Pakraca i natrag te je podučavala djecu sviranju različitih instrumenata ( klavir, harmonika, violina). Jedno vrijeme vodila je i orkestar Učiteljske škole.

U vrijeme dok je glazbeno obrazovanje bilo privilegija ne znamo ni približan broj djece koji je ovo osnovno obrazovanje stekao kod Adele Kamenar. Kažu da joj je osnivanje glazbene škole bila jedna od najvećih životnih želja.  Na kraju svake godine radila je završne koncerte sa svojim učenicima u Hrvatskom domu. Nije nam poznato kada je umrla, obiteljske kuće Kamenar više nema kao ni nasljednika koji bi nam nešto više mogli reći o ovoj izuzetnoj ženi. Sjećaju je se samo još starije generacije koje su svladavale umijeće sviranja instrumenata kod nje i koji su redom suglasni kako je u glazbenom obrazovanju djece Pakraca i Lipika u prvoj polovici 20.st. Adela Kamenar odigrala značajnu i presudnu ulogu.

orkestar-uciteljske-skole-pakrac-s-voditeljicom-adelom-kamenar-1930

Kategorije

Ministarstvo kulture

Ovaj projekt financiran je sredstvima Ministarstva kulture