- od 1256. -

Digitalna
povijest Pakraca

3d PAKRAC

Podaci se koriste za izradu katastarskih izmjera, digitalnog modela reljefa, digitalnih ortofoto karata i topografskih baza podataka.

Fotogrametrija

Fotogrametrija i daljinska istraživanja su vještina, znanost i tehnologija dobivanja pouzdanih kvantitativnih informacija o fizičkim objektima na Zemlji i okolišu, procesom zabilježbe, mjerenja, analiziranja i interpretacije fotografskih snimaka i scena elektromagnetskog zračenja dobivenih senzorskim sustavima.