Ernest Miler

Ernest Miler (  Pakrac, 28. 5. 1866. – Zagreb, 9. 10. 1928.)

Rektor ak. god. 1916./1917. i ak. god. 1926./1927. – 1927./1928.
Redoviti profesor sociologije i kriminalističkih znanosti na Pravoslovnom i državoslovnom fakultetu

Ernest Miler je studirao pravo u Beču i Zagrebu, gdje je i doktorirao 1890. Nakon studija radio je u državnom odvjetništvu. Od 1906. prvi je profesor kriminologije i sociologije na novoj katedri na Pravoslovnom i državoslovnom fakultetu u Zagrebu. Bila je to prva katedra sociologije, pa je prof. Miler jedan od začetnika sociologije u Hrvatskoj. Sociologiju je predavao na Visokoj školi za trgovinu i promet i na Ekonomsko-komercijalnoj školi u Zagrebu. Bio je u tri mandata dekan Fakulteta i prorektor nakon prvog rektorskog mandata. Objavljivao je članke i rasprave s područja kriminologije, sociologije kriminaliteta, urbane i političke sociologije. Umro je za vrijeme njegova drugog mandata, godinu dana prije isteka trogodišnjeg mandata. U vrijeme njegova drugog rektorskog mandata Sveučilište se proširilo. Tehnička visoka škola ušla je 1926. u sastav Sveučilišta kao Tehnički fakultet. U Spomenici Pakračke općine iz 1919. nalazimo podatak  o postojanju „Zaklade Marije Miler rodjene Franić za naobrazbu mladića obrtnika Pakračana u kraljevskoj zemaljskoj obrtnoj školi u Zagrebu. Zakladu je ustrojio 1903. gosp. Dr. Ernest Miler zamjenik kraljevskog državnog odvjetnika i privatni docent te kraljevski sveučilištni profesor u Zagrebu sa temeljnom glavnicom od 6 000 kruna povodom proslave šezdesetog rodjendana svoje matere gospodje Marije Miler rodjene Franić hoteći tome dati vidljivi znak odanosti prema istoj i privrženosti svojem rodnom mjestu. Godišnje kamate te zaklade imaju se upotrijebiti za jednu štipendiju na koju imadu pravo mladići Hrvati rimokatoličke vjeroispovijesti koji su zavičajni u Pakracu i imadu uvjete za polazak kr. Zemaljske obrtne škole u Zagrebu.“

emiler

Kategorije

Ministarstvo kulture

Ovaj projekt financiran je sredstvima Ministarstva kulture