Projektom koji je pred vama, a koji su zajedničkim snagama realizirali Muzej grada Pakraca i Gradska knjižnica Pakrac te FOTOimago studio, uz financijsku podršku Ministarstva kulture, digitalizirani su i prezentirani najvažniji i najzanimljiviji materijali vezani uz zavičajnu pakračku povijest.

Smatramo kako smo na ovaj način uspjeli zaštititi vrlo vrijedan materijal, a ujedno ga učinili dostupnim širem krugu građana jer ova građa predstavlja iznimno važan dio identiteta grada.

Suvremene potrebe današnje zajednice jednostavno zahtijevaju veću i lakšu dostupnost ovog materijala svim generacijama građana pa tako i njegovu dostupnost na Internetu bez kojeg danas malo tko može zamisliti život i svakodnevicu. Ovaj projekt predstavlja početak sveobuhvatnijeg projekta digitalizacije građe vezane uz zavičajnu povijest obuhvaćajući i onu koja je pohranjena unutar drugih ustanova, a koja je širem krugu ljudi uglavnom nedostupna.

 

Dostupnošću ove važne građe na internetu pokušavamo baštinu i značaj Pakraca približiti širokom krugu korisnika pa i onima koji se nikada nisu imali prilike upoznati s ovim našim i vašim gradićem u Zapadnoj Slavoniji.

 

Najveći problem koji ovim projektom rješavamo je zaštita izuzetno vrijedne i zanimljive građe. Smatramo da digitalizacijom na pravilan način možemo očuvati vrijedan materijal i isto tako ga učiniti dostupnim široj javnosti. Muzej grada Pakraca ustanova je koja se bavi sakupljanjem muzejske građe unutar sredine koja je desetljećima bila zanemarena po pitanju očuvanja i zaštite baštine. Dostupnost ovog materijala široj javnosti ukazala bi i na važnost očuvanja baštine s kojom građani Pakraca svakodnevno žive ali ponekad nisu ni svjesni njene vrijednosti.

 

Pakrački muzej jedan je od najmlađih muzeja u Hrvatskoj i mislimo kako smo ovim projektom uspjeli doprijeti do širokog kruga korisnika pa tako i do stručnjaka koji su često zaobilazili Pakrac, nesvjesni vrijednosti koje ovaj grad unutar svoje povijesti razvoja skriva. Sakupljeni materijal smo dosada prezentirali kroz nekoliko izložbi međutim još uvijek smatramo kako je nedovoljan broj ljudi upoznat s njenim postojanjem, značajem i važnošću. Mislimo kako trenutno ne postoji bolji način od ovoga na koji bi navedenu građu uspjeli zaštititi, a ujedno je učiniti što dostupnijom širokom krugu korisnika.

 

U svakodnevnoj suradnji s Gradskom knjižnicom Pakrac, potreba za digitalizacijom građe pokazala se kao nešto što nam je zajedničko – u njihovom slučaju i zbog građe koja je specifična jer daljnjim stajanjem i neadekvatnom pohranom, propada (stara godišta novina Pakrački vjesnik), ali i zbog želje da takva građa uistinu bude na najbolji i najjednostavniji mogući način prezentirana i dana na korištenje.