Nacrti Pakračke Munjare

Pakračka “Munjara” je električna centrala sagrađena 1906. godine. Osnovao ju je i sagradio Maurice Scheuer belgijski poduzetnik koji se početkom stoljeća zatekao u Pakracu.
Munjara je radila do 1931/32 kao električna centrala da bi poslije u njoj radio motorni mlin Johanna ( Ivana ) Wagnera, a kasnije će ovdje biti smješten i gater za rezanje trupaca te konačno skladište “Budućnosti”. Povijest rada Munjare obilježena je stalnim problemima oko kvalitete rasvjete koju je osiguravala i visini cijene struje o čemu je vlasnik često vodio prepisku s Trgovišnom općinom Pakrac. Zbog navedenih problema općina Pakrac se odlučuje priključiti na električnu centralu u Lipiku 1931. godine te nakon toga Munjara prestaje s radom.  Zgrada “Munjare” srušena je 2012. godine, a  priču o ovoj građevini i počecima električne rasvjete u Pakracu pričaju nam tek malobrojni nacrti i fotografije koje vam ovdje predstavljamo.

KMC224e FOTOimago-20160114132350

Munjara, Pakrac, presjek, Maurice Scheuer,41×34

KMC224e FOTOimago-20160114132350

Munjara, Pakrac, tlocrt, Maurice Scheuer, 34×41,5

nacrt-munjare-pakrac-505x32-8

Nacrt Munjare, Pakrac, 50,5×32.8

KMC224e FOTOimago-20160114112444

Nacrt pregradnje stare električne centrale, Johann Wagner, Pakrac, 1932., 50×33

KMC224e FOTOimago-20160114132350

Nacrt prigradnje uz električnu centralu za uređenje mlina gosp. Maurice Scheuera u Pakracu, gradjevno poduzeće Golubić i Steierhofer, 1914., 39×39

KMC224e FOTOimago-20160114154525

Nacrt kontrolne ploče pakračke električne centrale,  A.Gobiet, Technische Bureau, Cassel, 1905.,65×63

Kategorije

Ministarstvo kulture

Ovaj projekt financiran je sredstvima Ministarstva kulture