Album 3

Ivo Geber rođen je 18.kolovoza 1925. u Dragoviću, djetinjstvo je proveo u Pakracu gdje je završio osnovnu školu, a nižu gimnaziju u Daruvaru. Maturirao je u Učiteljskoj školi u Pakracu i diplomirao na studijskoj grupi tehničkog odgoja na Višoj tehničkoj školi u Rijeci ( 1962.)
Radio je u razrednoj i predmetnoj nastavi Osnovne škole te na Pedagoškoj akademiji, a umro je 1961. u Zagrebu.
Cjelokupan svoj rad posvetio je istraživanju i pronalaženju pomagala za efikasniji proces nastave i učenja. Od prvih se radnih dana gorljivo zalagao za uporabu svih dostupnih tehničkih sredstava i uređaja u školi. U slobodnim aktivnostima putem društva Narodna tehnika u školi i izvan nje promicao je tehničku kulturu putem slobodnih aktivnosti kroz sekcije fotoamatera, aeromodelara, brodomodelara , građevinaca, radioamatera te
kino-sekcije.
U Osnovnu školu 1960. uveden je novi predmet tehnički odgoj, a Ivo Geber bio je pionir koji je počeo utirati puteve za sadržaj i pomagala upravo za taj nastavni predmet. Obučavao je na Akademiji studente u praktičnoj primjeni suvremene audiovizualne tehnike u nastavi, radio je na modernizaciji tehničkih didaktičko-nastavnih pomagala i bio je istaknuti član ekipe stručnjaka-pedagoga u elektroničkoj eksperimentalnoj učionici.
Napisao je i objavio „Osnove tehnike“ – prvi udžbenik za tehnički odgoj kod nas, koji je doživio desetak izdanja. Napisao je još nekoliko priručnika, objavljivao radove u novinama i časopisima, a realizirao je i nekoliko školskih emisija.
Od ranih dana pokazivao je veliku sklonost prema crtanju i slikanju, a fotografija mu je bila hobi već u Učiteljskoj školi. Volio je Pakrac, svoj grad na Pakri i velik dio svog vremena posvetio traganju za podacima o pakračkoj prošlosti. Na tom polju je surađivao i s prijateljem Rudolfom Cišperom, također zaljubljenikom u stari Pakrac.
Fotografije, zapise i druge dokumente sakupio je i kronološki složio u četiri albuma koje danas nazivamo Albumi Ive Gebera. Ove albume darovao je Slavku Krejčiju, nakon čije smrti ih je njegova supruga darovala Muzeju grada Pakraca. Prvi je izradio i maketu starog grada Pakrac i njegov crtež koje također čuvamo u muzeju. Vrlo vrijedni albumi digitalizirani su kao značajan dio zavičajne povijesne zbirke muzeja te ih široj javnosti predstavljamo po prvi put. Vjerujemo kako bi i sam Geber bio zadovoljan s načinom prezentacije njegova rada kroz suvremenu tehnologiju, jer je upravo on najveći dio svog života posvetio istraživanju i korištenju dostupnih suvremenih tehničkih uređaja u edukaciji.

Kategorije

Ministarstvo kulture

Ovaj projekt financiran je sredstvima Ministarstva kulture