Munjara

Pakračka “Munjara” je električna centrala sagrađena 1906. godine. Osnovao ju je i sagradio Maurice Scheuer belgijski poduzetnik koji se početkom stoljeća zatekao u Pakracu. Munjara je radila do 1931/32 kao električna centrala da bi poslije u njoj radio motorni mlin Johanna ( Ivana ) Wagnera, a kasnije će ovdje biti smješten i gater za rezanje trupaca te konačno skladište “Budućnosti”. Povijest rada Munjare obilježena je stalnim problemima oko kvalitete rasvjete koju je osiguravala i visini cijene struje o čemu je vlasnik često vodio prepisku s Trgovišnom općinom Pakrac. Zbog navedenih problema općina Pakrac se odlučuje priključiti na električnu centralu u Lipiku 1931. godine te nakon toga Munjara prestaje s radom. Zgrada “Munjare” srušena je 2012. godine, a priču o ovoj građevini i počecima električne rasvjete u Pakracu pričaju nam tek malobrojni nacrti i fotografije koje vam ovdje predstavljamo.

Kategorije

Ministarstvo kulture

Ovaj projekt financiran je sredstvima Ministarstva kulture